anneligtenberg1

 

 

Twee jaar lang heeft Studio Anne Ligtenberg gewerkt met twee casussen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking om te kijken hoe een vers perspectief van ons als outsiders een nieuwe beweging in gang kan zetten in vastgelopen zorgvragen. Met onze observaties, interventies en aanpak hebben we de gewerkt aan een menselijkere leefomgeving voor onze twee hoofdpersonen, een houding van de zorgverleners die gebaseerd is op vertrouwen in plaats van angst en risicomijding. Hoe we dat gedaan hebben? Luister deze podcast.

Dit project is opgezet door de Universiteit van Humanistiek en de CCE. Voor meer informatie over het project kijk hier.

 

Achtergrond

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is zich, door druk vanuit de samenleving, wetgeving en instanties, steeds meer gaan richten op transparantie, verantwoording, veiligheid en het voorkomen van incidenten. Moeilijk verstaanbaar gedrag is het gevolg van een interactie tussen de persoon en zijn omgeving. Het bestaat als het gedrag van iemand onvoldoende wordt begrepen. Cruciaal hierbij is dat mensen met een ernstige/matige verstandelijke beperking vrijwel uitsluitend aanwezig zijn in een geïnstitutionaliseerde zorgcontext, waardoor de hierboven beschreven geprofessionaliseerde ‘bril’ in grote mate bepaalt hoe moeilijk verstaanbaar gedrag wordt begrepen.

Omdat deze mensen vrijwel onzichtbaar zijn in contexten waarin andere perspectieven gelden dan in de zorg, blijft er – naast alles wat er wél wordt opgemerkt – logischerwijs veel buiten beeld als we alleen door de ‘professionele-zorgcontext-bril’ kijken. De outsiders zorgen voor een nieuw perspectief en legt wat als normaal gezien wordt door het zorgsysteem tegen het licht. De menselijke benadering naar de mensen met een beperking opent ruimte voor betere zorg.

 

Fotografie eerste twee foto's:Wouter Kooken

Project WAVE

Nederlands/English

WaveHenkStudioAnneLigtenbergfotoWouterKooken01 WaveHenkStudioAnneLigtenbergfotoWouterKooken02 WaveRianStudioAnneLigtenberg01 WaveRianStudioAnneLigtenberg02

copyright 2022 Anne Ligtenberg.

All rights reserved.